Dank u wel voor uw deelname aan het inwonerspanel over het profiel voor de nieuwe burgemeester. De vragenlijst is door 363 mensen ingevuld. 71% van de deelnemers (respondenten) geeft aan ‘ervaring als bestuurder’ het belangrijkste kenmerk te vinden voor de burgemeester. Respondenten van 50 jaar en ouder vinden ervaring met openbare orde en veiligheid belangrijker dan 15 – 34 jarigen. Als belangrijkste eigenschap wordt door respondenten van alle leeftijden overtuigend gekozen voor ‘betrouwbaar’ (73%).

De gemeenteraad neemt de uitkomsten van deze peiling neemt bij het opstellen van de profielschets. Op 14 mei wordt deze vastgesteld en op 21 mei aangeboden aan de Commissaris van de Koning. Dat is de start van de zoektocht naar een nieuwe, kroonbenoemde burgemeester voor onze gemeente.

Nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking!

Bekijk rapport